Diemthi24h cập nhật nhanh nhất xếp hạng dự đoán đỗ trượt Đại học - Cao đẳng năm 2015

Thông tin số liệu đăng ký xét tuyển Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông năm 2015

Thứ sáu, ngày 21/08/2015, 18:39
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông (ngày 19/08/2015)

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015
Thực hiện nội dung công văn số 4214/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý dữ liệu đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng của thí sinh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo như sau:
1. Học viện thực hiện công bố danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của Học viện tại cổng thông tin điện tử và cổng thông tin tuyển sinh của Học viện (Danh sách kèm theo).
- Danh sách hồ sơ đăng ký xét tuyển của Cơ sở phía Bắc ( tải tại đây);
- Danh sách hồ sơ đăng ký xét tuyển của Cơ sở phía Nam (tải tại đây).
2. Học viện thông báo và đề nghị các thí sinh:
- Thí sinh tra cứu thông tin hồ sơ đăng ký xét tuyển của mình trên danh sách hồ sơ đăng ký xét tuyển mà Học viện đã công bố và kiểm tra, đối chiếu thông tin: họ tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh, ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực, tên ngành và tổ hợp môn xét tuyển của từng ngành đã đăng ký để đảm bảo các thông tin này chính xác so với hồ sơ thí sinh đã đăng ký. 
- Mọi thông tin bị sai lệch so với hồ sơ đã đăng ký xét tuyển thí sinh cần phản ánh về Học viện để được kiểm tra và hiệu chỉnh theo đúng quy định. Địa chỉ email tiếp nhận phản ánh: tuyensinh@ptit.edu.vn đối với Cơ sở phía Bắc (BVH) vàtuyensinh@ptithcm.edu.vn đối với Cơ sở phía Nam (BVS).
- Thời hạn tiếp nhận phản ánh: Học viện tiếp nhận phản ánh các sai lệch trên đến 18h ngày 22 tháng 8 năm 2015.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo!

(Diemthi.24h.com.vn)
( bình chọn, / 10 điểm)