Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DDQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D340301 Kế toán A, A1, D 20 15
2 D340101 Quản trị kinh doanh tổng quát A, A1, D 20.5 15
3 D340101 Quản trị kinh doanh du lịch A, A1, D 20.5 15
4 D340101 Quản trị tài chính A, A1, D 19.5 15
5 D340121 Kinh doanh thương mại A, A1, D 20 15
6 D340120 Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Ngoại thương) A, A1, D 22.5 15
7 D340115 Marketing A, A1, D 20 15
8 D310101 Kinh tế A, A1, D 19.5 45
9 D460201 Thống kê (Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội) A, A1, D 19.5 15
10 D340201 Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng) A, A1, D 20.5 15
11 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A, A1, D 19.5 30
12 D340404 Quản trị nhân lực (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) A, A1, D 20.5 15
13 D340107 Quản trị khách sạn A, A1, D 20.5 15
14 D380107 Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh doanh) A 21 15
15 D380107 Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh doanh) A1, D 20.5
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn