Trường Học viện Tài chính tuyển sinh năm 2016

Thứ tư, ngày 04/05/2016, 10:05
Chỉ tiêu cụ thể như sau:

Thông tin tuyển sinh: 

- Phương thức tuyển sinh: Học viện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do các trường đại học chủ trì.

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Học viện xét tuyển theo từng ngành. Điểm trúng tuyển vào từng ngành cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo ít nhất 2 (hai) điểm.

- Học viện tuyển thẳng các đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và tuyển thẳng 5% đối với thí sinh là học sinh đạt từ loại giỏi trở lên của trường PTTH chuyên quốc gia, trường PTTH chuyên cấp Tỉnh/thành phố thỏa mãn điều kiện của Học viện công bố trên Website: www.hvtc.edu.vn.

- Trong đợt xét tuyển đầu tiên, Học viện xét ngành nguyện vọng 1 (NV1) trước. Tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tiếp ngành NV2 cho những thí sinh có đăng ký ngành NV2. Kết thúc xét tuyển đợt đầu tiên, tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tuyển đợt kế tiếp (đợt 2, 3...) theo quy định của Bộ.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2);

- Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Hệ thống thông tin Quản lí theo tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  môn Toán điểm nhân hệ số 2.

Chú ý:

Tiêu chí

Tiêu chí xét tuyển chính: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên; xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ sau:

Tiêu chí xét tuyển phụ: Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Hệ thống thông tin có môn thi chính nhân hệ số 2, thí sinh có điểm môn thi chính nhân hệ số 2 cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Đối với những ngành có xét tuyển tổ hợp: Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh),  thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Nếu sau khi xét đến tiêu chí phụ  mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện quyết định tuyển đợt kế tiếp

- Lưu ý: Ngành Tài chính - Ngân hàng tuyển chỉ tiêu của tổ hợp "Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh" không quá 30% tổng chỉ tiêu của ngành .

Ngành Kế toán tuyển chỉ tiêu của tổ hợp "Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh" không quá 25% tổng chỉ tiêu của ngành.

- Số chỗ trong KTX: 400;

- Chương trình đào tạo tiên tiến xét tuyển đối với thí sinh dự thi THPT Quốc gia có tổng số điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định;

Chi tiết xem trên website: www.hvtc.edu.vn và www.iife.edu.vn

- Chương trình đào tạo chất lượng cao loại hình đào tạo chính quy  ngành Kế toán, ngành Tài chính Ngân hàng sau khi được Bộ GD&ĐT thông qua sẽ xét tuyển đối với thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện và thỏa mãn điều kiện của Học viện. Thông tin cụ thể xem trên  website: www.hvtc.edu.vn

- Chương trình đào tạo tiên tiến Cử nhân Thương mại Bcom; Lớp học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Victoria of Wellington (New Zealand) và Học viện Tài chính phối hợp giảng dạy. Chi tiết xem tại website: www.iife.edu.vn

- Chương trình đào tạo tiên tiến Cử nhân Kế toán ứng dụng BSc; Lớp học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Đại học Oxford Brookes (Anh quốc) và Học viện Tài chính phối hợp giảng dạy. Chi tiết xem tại website: www.iife.edu.vn

- Chương trình đào tạo tiên tiến Cử nhân thực hành Ngân hàng - Bảo hiểm; lớp học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Toulon Var (Cộng hòa Pháp) và Học viện Tài chính phối hợp giảng dạy. Chi tiết xem tại website: www.hvtc.edu.vn.

- Ngành Tài chính - Ngân hàng dành tối đa không quá 30% tổng chỉ tiêu của ngành Tài chính - Ngân hàng cho tổ hợp Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

Kế toán

- Ngành Kế toán dành tối đa không quá 25% tổng chỉ tiêu của ngành Kế toán cho tổ hợp Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

4000

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

1900

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

1300

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

240

Hệ thống thông tin quản lí

D340405

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh (điểm môn Toán nhân đôi)

120

Kinh tế

D310101

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

240

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (điểm Tiếng Anh nhân đôi)

200

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(HV tài chính)
( bình chọn, / 10 điểm)