Trường Học viện Quản lý giáo dục tuyển sinh năm 2016

Thứ tư, ngày 04/05/2016, 09:45
Chỉ tiêu chụ thể như sau:

 Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Học viện tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì.

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

850

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Vật lí, Địa lí

270

Giáo dục học

D140101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

100

Kinh tế giáo dục

D310199

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Địa lí, Tiếng Anh

180

Quản lí giáo dục

D140114

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Tâm lí học giáo dục

D310403

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

150

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

 

(HV Quản lý giáo dục)
( bình chọn, / 10 điểm)