Trường Học viên Ngân Hàng tuyển sinh năm 2016

Thứ tư, ngày 04/05/2016, 09:00
Chỉ tiêu của trường cụ thể như sau:

 Thông tin tuyển sinh: 

A. Trình độ Đại học

1. Tại trụ sở Hà Nội (MÃ TRƯỜNG: NHH):

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

- Trường xét tuyển theo từng ngành và phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào do Bộ quy định. (Hệ liên thông điểm trúng tuyển không thấp hơp điểm trúng tuyển hệ chính quy 02 điểm).

- Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn Tiếng Anh nhân hệ số 1).

- Tiêu chí phụ tính như sau:

+ Ngành D340201, D340301, D340101, D340405 môn chính TOÁN.

+ Ngành D340120, D220201 môn chính Tiếng Anh.

- Chương trình cử nhân chất lượng cao liên kết Đại học City University of Seattle - Hoa Kỳ (CityU) chuyên ngành Quản trị Tài chính: Tuyển sinh 70 chỉ tiêu các tổ hợp như sinh viên chính quy cho những sinh viên đủ điểm trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng

- Chương trình cử nhân chuyên ngành TCNH và Quản lí tài chính KD liên kết với đại học Sunderland (Anh): Tuyển sinh 160 chỉ tiêu theo qui định của Bộ giáo duc & đào tạo, yêu cầu của chương trình

2. Tại Phú Yên (MÃ TRƯỜNG: NHP):

- Vùng tuyển sinh: Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thuộc các tỉnh phía nam

- Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

3. Tại Bắc Ninh (MÃ TRƯỜNG: NHB):

- Vùng tuyển sinh: Các tỉnh khu vực Tây Bắc và Đông Bắc Bộ

- Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

4. Ghi chú: Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu xét  tuyển thẳng đại học căn cứ kết quả học tập PTTH (xét học bạ).

- Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia (trực thuộc  đại  học) một trong các môn: TOÁN, Tin học, Vật lí, Hoá học có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340201, D340301, D340101, D340405. Học sinh chuyên Anh có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340120 và D220201;

- Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương  một trong các môn: TOÁN, Tin học, Vật lí, Hoá học có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340201, D340301, D340101, D340405. Học sinh chuyên Anh có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340120 và D220201;

B. Trình độ cao đẳng

1. Tại Hà Nội (MÃ TRƯỜNG: NHH):

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

2. Tại Phú Yên (MÃ TRƯỜNG: NHP):

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

3. Ghi chú: Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của hệ cao đẳng để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học có điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 5,5 điểm trở lên.

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

 

 

3850

Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng

 

 

 

Tài chính - Ngân hàng

D340201

 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học 

1500

Kế toán

D340301

800

Quản trị kinh doanh

D340101

450

Hệ thống thông tin quản lí

D340405

150

Kinh doanh quốc tế

D340120

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

300

Ngôn ngữ Anh

D220201

250

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên

 

 

 

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học 

100

Kế toán

D340301

100

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Bắc Ninh

 

 

 

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

100

Kế toán

D340301

100

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

400

Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng            

 

300

Tài chính Ngân hàng

C340201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học 

160

Kế toán

C340301

140

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên

 

100

Tài chính Ngân hàng

C340201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học 

50

Kế toán

C340301

50

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

 

(HV Ngân Hàng)
( bình chọn, / 10 điểm)