Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh năm 2016

Thứ tư, ngày 04/05/2016, 09:00
Chỉ tiêu cụ thể như sau:

 Thông tin tuyển sinh: 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định.

* Kỹ sư quân sự (MÃ TRƯỜNG KQH):

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ theo tổ hợp xét tuyển và khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

- Tuyển 65 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 20 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

* Kỹ sư dân sự (MÃ TRƯỜNG: DQH):

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT từ HSG thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT từ HSG trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Đảm bảo chỗ ở trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất.

- Học phí theo qui định của Nhà nước.

* Cao đẳng dân sự (MÃ TRƯỜNG: DQH):

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Đảm bảo chỗ ở trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất.

- Học phí theo qui định của Nhà nước.

* Liên thông đại học (MÃ TRƯỜNG: DQH):

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự

D860210

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

400

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

320

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

240

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

42

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

 

 

9

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A01

 

 

2

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

 

 

25

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

2

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

80

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

60

+Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

11

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

 

 

1

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A01

 

 

1

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

 

 

6

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

1

Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự

 

 

1850

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

Kĩ thuật phần mềm

D480103

100

Khoa học máy tính

D480101

100

Hệ thống Thông tin

D480104

100

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

100

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

250

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

250

Kĩ thuật cơ khí

D520103

310

Kĩ thuật cơ - điện tử

D520114

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

160

Kĩ thuật xây dựng

D580208

120

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

100

Công nghệ kĩ thuật hóa học

D510401

Toán, Vật lí, Hóa học

 Toán, Hóa học, Tiếng Anh

100

Công nghệ kĩ thuật môi trường

D510406

60

Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ dân sự

 

 

490

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

50

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Kĩ thuật cơ khí

D520103

90

Kĩ thuật cơ - điện tử

D520114

50

Kĩ thuật xây dựng

D580208

100

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

50

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

 

 

450

Công nghệ thông tin

C480201 

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

Công nghệ thông tin chất lượng cao Học viện KTQS - Apptech

100

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

100

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

100

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

50

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

 

(HV Kỹ thuật Quân sự)
( bình chọn, / 10 điểm)