Trường Học viện Hành chính Quốc gia - cơ sở phía Bắc tuyển sinh năm 2016

Thứ tư, ngày 04/05/2016, 08:40
Chỉ tiêu của trường cụ thể như sau:

 Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 1500

 (Phía Bắc 800, Phía Nam 700)

Quản lí nhà nước

D310205

 Toán, Vật lí, Hóa học

 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

 

(HV Hành chính Quốc gia)
( bình chọn, / 10 điểm)