Trường Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển sinh năm 2016

Thứ sáu, ngày 29/04/2016, 10:55
Chỉ tiêu cụ thể như sau:

 Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học cho lực lượng Công an

 

 

200

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

D310202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

200

Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân

D860112

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(HV Chính trị Công an nhân dân)
( bình chọn, / 10 điểm)