Trường Học viện Cảnh Sát nhân dân tuyển sinh năm 2016

Thứ sáu, ngày 29/04/2016, 10:35
Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:

 Thông tin tuyển sinh: 

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh:

+ Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung quốc, Luật tuyển sinh trong toàn quốc.

+ Các ngành còn lại tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

 

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học cho lực lượng Công an

 

 

750

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)

20

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

20

Luật

D380101

Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Điều tra trinh sát

D860102

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

670

Điều tra hình sự

D860104

 

Quản lí trật tự an toàn giao thông

D860106

 

Kĩ thuật hình sự

D860108

 

Quản lí nhà nước về an ninh trật tự

D860109

 

Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

D860111

 

Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân

D860112

 

Đào tạo đại học hệ dân sự

 

150

Luật

D380101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

(HV Cảnh sát nhân dân)
( bình chọn, / 10 điểm)