Trường Học viên An ninh nhân dân tuyển sinh năm 2016

Thứ sáu, ngày 29/04/2016, 10:20
Chỉ tiêu tuyển sinh của trường như sau:

 Thông tin tuyển sinh: 

*Các ngành đào tạo đại học cho lực lượng công an

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh:

+ Các ngành Trinh sát An ninh, Điều tra hình sự,Quản lí nhà nước về an ninh trật tự, Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

+ Các ngành còn lại tuyển sinh trong toàn quốc.

* Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển NV2 thí sinh không trúng tuyển NV1 vào Học viện ANND

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học cho lực lượng công an

610

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (Môn thi chính: Tiếng Anh)

20

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

20

Luật

D380101

Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

20

An toàn thông tin

D480202

20

Trinh sát an ninh

D860102

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

490

Điều tra hình sự

D860104

Quản lí nhà nước về an ninh trật tự

D860109

Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân

D860112

Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự

200

Luật

D380101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

 

(HV An ninh nhân dân)
( bình chọn, / 10 điểm)