Trường Đại học Thủ dầu một tuyển sinh năm 2016

Thứ ba, ngày 26/04/2016, 11:30
Trường Đại học Thủ Dầu Một công bố phương án tuyển sinh và chi tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo năm 2016. Cụ thể như sau:


Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

3850

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Luật

D380101

300

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh

200

Quản trị kinh doanh

D340101

300

Tài chính - Ngân hàng

D340201

200

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Ngữ văn

 

Kĩ thuật xây dựng

D580208

150

Kiến trúc

D580102

Toán, Vật lí, Vẽ Toán, Ngữ văn, Vẽ

100

 

 

Toán, Vật lí, Vẽ Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

Toán, Ngữ văn, Vẽ

150

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Hóa học Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

Khoa học Môi trường

D440301

200

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Hóa học Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

Quản lí tài nguyên và môi trường

D850101

250

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Vật lí Toán, Hóa học, Tiếng Anh

150

Quản lí công nghiệp

D510601

150

Kỹ thuật Phần mềm

D480103

200

Hệ thống Thông tin

D480104

200

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Sinh học, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

Hóa học

D440112

100

 

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

250

 

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

100

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

Công tác xã hội

D760101

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

200

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Giáo dục học

D140101

100

Giáo dục Mầm non

D140201

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

100

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Giáo dục Tiểu học

D140202

100

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

 

Sư phạm Ngữ văn

D140217

200

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Địa lí

 

Sư phạm Lịch sử

D140218

150

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

 

(ĐH Thủ Dầu Một)
( bình chọn, / 10 điểm)