Trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội tuyển sinh năm 2016

Thứ năm, ngày 28/04/2016, 09:00
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 cụ thể như sau:

 Phương thức tuyển sinh: Thí sinh dự thi 02 bài thi (Bài thi ĐGNL và bài thi Ngoại ngữ) do ĐHQGHN tổ chức. Trường xác định điểm sàn trúng tuyển vào trường theo kết quả bài thi ĐGNL và điểm trúng tuyển vào ngành học theo kết quả bài thi môn Ngoại ngữ. Thí sinh đủ điểm vào trường nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký dự thi sẽ được chuyển vào ngành học khác của trường (nếu còn chỉ tiêu).

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

1.200

Ngôn ngữ Anh

D220201

ĐGNL và Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

350

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

200

Ngôn ngữ Nga

D220202

ĐGNL và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Nga) 

50

Sư phạm Tiếng Nga

D140232

20

Ngôn ngữ Pháp

D220203

ĐGNL và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) 

100

Sư phạm Tiếng Pháp

D140233

25

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

ĐGNL và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc) 

100

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

D140234

25

Ngôn ngữ Đức

D220205

ĐGNL và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Đức)

80

Ngôn ngữ Nhật

D220209

ĐGNL và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật) 

125

Sư phạm Tiếng Nhật

D140236

25

Ngôn ngữ Hàn Quốc

D220210

ĐGNL và Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

75

Ngôn ngữ Ả Rập

D220211

ĐGNL và Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

25

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(ĐH Ngoại Ngữ HN)
( bình chọn, / 10 điểm)