Trường Đại học Giáo Dục tuyển sinh năm 2016

Thứ năm, ngày 28/04/2016, 09:25
Chỉ tiêu tuyển sinh của trường cụ thể như sau:

 Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức, với phần tự chọn KHTN vào các ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lí, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học hoặc Khoa học Xã hội (KHXH) vào các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử.

Thông tin tuyển sinh: 

- Các thí sinh không trúng tuyển vào ngành học đã đăng ký nếu có nguyện vọng và đủ điểm để xét tuyển, có thể được Trường xem xét chuyển sang ngành học khác còn chỉ tiêu.

- Đào tạo cùng lúc hai chương trình đào tạo: SV học hết năm thứ nhất có thể đăng ký thêm một ngành thứ hai của các Trường ĐHKHTN, ĐHKHXH&NV, ĐH Ngoại ngữ

- SV ngành Sư phạm của Trường được miễn học phí.

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

300

Sư phạm Toán

D140209

ĐGNL (phần tự chọn KHTN)

50

Sư phạm Vật lí

D140211

ĐGNL (phần tự chọn KHTN)

50

Sư phạm Hóa học

D140212

ĐGNL (phần tự chọn KHTN)

50

Sư phạm Sinh học

D140213

ĐGNL (phần tự chọn KHTN)

50

Sư phạm Ngữ văn

D140217

ĐGNL (phần tự chọn KHXH)

50

Sư phạm Lịch sử

D140218

ĐGNL (phần tự chọn KHXH)

50

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(ĐH Giáo dục)
( bình chọn, / 10 điểm)