Trường Đại học Công đoàn tuyển sinh năm 2016

Thứ tư, ngày 04/05/2016, 11:15
Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia theo cụm thi do trường đại học chủ trì.

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia theo cụm thi do trường đại học chủ trì.

+ Trình độ liên thông lên Đại học: 100 chỉ tiêu

- Có 600 chỗ trong KTX dành cho SV diện chính sách xã hội và cán bộ đi học.

- Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2016 xem trên website: www.dhcd.edu.vn

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2000

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật l‎í, Hóa học

Toán, Vật l‎í, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

1550 

 

Quản trị nhân lực

D340404

Kế toán

D340301

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Quan hệ lao động

D340408

Luật

D380101

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Xã hội học

D310301

450

Công tác xã hội

D760101

Bảo hộ lao động

D850201

Toán, Vật l‎í, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

70

Quản trị kinh doanh

C340101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật l‎í, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Kế toán

C340301

 

Tài chính - Ngân hàng

C340201

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(ĐH Công Đoàn)
( bình chọn, / 10 điểm)