Thông tin tuyển sinh Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2016

Thứ tư, ngày 27/04/2016, 09:10
Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương công bố phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016. Các em theo dõi chi tiết dưới đây:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

DKY

 

 

Chỉ tiêu: 900

Địa chi: SỐ 1 — Phố Vũ Hựu - p. Thanh Bình - Thành Phô Hải Dương - Tỉnh Hải Dương Website : http://www.hmtu.edu.vn Email: hmtu@vnn.vn

ĐT: (0320) 3891.799.

(0320)3891.788 Fax: (0320)3891.897

Các ngành đào tạo Hệ Đại học:

 

 

 

620

- Y đa khoa

 

D720101

Toán, Sinh, Hóa

50

- Kỹ thuật hỉnh ành y học

 

D720330

Toán, Sinh, Hóa

120

- Xét nghiệm y học

 

D720332

Toán, Sinh, Hóa

120

- Điều dưỡng

 

D720501

Toán, Sinh, Hóa

250

- Phục hôi chức năng

 

D720503

Toán, Sinh, Hóa

80

Các ngành đào tạo Hệ Cao đẳng:

 

 

 

280

- Kỹ thuật hỉnh ành y học

 

C720330

Toán, Sinh, Hóa

60

- Xét nghiệm y học

 

C720332

Toán, Sinh, Hóa

60

- Điều dưỡns

 

C720501

Toán, Sinh, Hóa

120

- Hộ sinh

 

C720502

Toán, Sinh, Hóa

40

- Phục hôi chức năng

 

C720503

Toán, Sinh, Hóa

0

 

Tuyển sinh trong cả nước

Phương thức tuyển sinh : Xét tuyên dựa vào kêt quả thi THPT quốc gia Ngành :

- Hộ sinh : Không tuyển Nam

- Kỹ thuật hình ảnh : Không tuyển Nữ

-  Điều dưỡng (Đại hoc) có các chuyên ngành : Điều dưỡng đa khoa. ĐiềuĐiêu dường Nha khoa. Điều dưỡng Gây mê hôi sức, Điều dưỡng sản phụ khoa

-  Điều dưỡng (Cao đăng) có các chuyên ngành : Điều dưỡng đa khoa. Điêu dường Nha khoa. Điêu dưỡng Gây mê hôi sức.

*  KTX : Có 400 chỗ cho khóa tuyển sinh năm 2016 Thực hiện sơ loại: áp dụng cho các thí sinh đăng ký dự tuyên vào các ngành hệ đại học của Trường, cụ thê: + Có hạnh kiêm xêp loại khá trờ lên trong 3 năm học PTTH (lỏpio, 11,12)

*  Đối với ngành Y đa khoa (Bác sỹ đa khoa - thòi gian đào tạo 6 năm):

+ Có điểm trung bình chung của mỗi môn Toán. Hóa, Sinh ố học kỳ THPT đạt 6,5/10 trở lên.

*  Đối với các ngành hệ cử nhân (Điểu dưỡng và Kỹ thuật hoc - thời gian đào tao 4 năm)

+ Có điểm trung bình chung của mỗi môn Toán, Hóa, Sinh 6 hoc kỳ THPT đat 6,0/10 trờ lên.

Thông tin chi tiết có thể xem tại trang website của nhà trường.


Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương)
( bình chọn, / 10 điểm)