Đại học An Giang tuyển gần 3000 chỉ tiêu năm 2016

Thứ tư, ngày 27/04/2016, 09:40
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học An Giang năm 2016 là 2.765 chỉ tiêu, trong đó hệ đại học: 2.075 chỉ tiêu, cao đẳng: 690 chỉ tiêu.

 

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

Theo xét KQ thi THPT QG

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

1

D140209

SP Toán học

40

A00

 

A01

 

 

 

 

 

2

D140211

SP Vật lý

40

A00

 

A01

 

 

 

 

 

3

D140212

SP Hóa học

40

A00

 

B00

 

 

 

 

 

4

D140213

SP Sinh học

40

B00

 

 

 

 

 

 

 

5

D140217

SP Ngữ văn

40

C00

 

 

 

 

 

 

 

6

D140218

SP Lịch sử

40

C00

 

 

 

 

 

 

 

7

D140219

SP Địa lý

40

C00

 

 

 

 

 

 

 

8

D140231

SP Tiếng Anh

40

D01

 

 

 

 

 

 

 

9

D140202

Giáo dục Tiểu học

100

A00

 

A01

 

C00

 

D01

 

10

D140201

Giáo dục Mầm non (LK ĐHSP Huế)

200

M00

 

 

 

 

 

 

 

11

D140205

GD Chính trị

40

C00

 

D01

 

 

 

 

 

12

D340203

Tài chính Doanh nghiệp

100

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

13

D340301

Kế toán

100

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

14

D310106

Kinh tế Quốc tế

50

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

15

D340101

Quản trị Kinh doanh

100

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

16

D340201

Tài chính-Ngân hàng

100

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

17

D620301

Nuôi trồng Thủy sản

40

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

18

D620105

Chăn nuôi

60

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

19

D620110

Khoa học Cây trồng

70

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

20

D620116

Phát triển Nông thôn

70

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

21

D620112

Bảo vệ Thực vật

103

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

22

D380101

Luật (Xin mở ngành)

100

C00

 

D01

 

 

 

 

 

23

D480201

Công nghệ Thông tin

60

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

24

D480103

Kỹ thuật Phần mềm

60

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

25

D540101

Công nghệ Thực phẩm

60

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

26

D420201

Công nghệ Sinh học

72

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

27

D510406

Công nghệ Kỹ thuật môi trường

40

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

28

D850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

100

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

29

D220113

Việt Nam học (VH du lịch)

50

A01

 

C00

 

D01

 

 

 

30

D220201

Ngôn ngữ Anh

80

D01

 

 

 

 

 

 

 

31

C140231

Sư phạm Tiếng Anh

70

D01

 

 

 

 

 

 

 

32

C140202

Giáo dục Tiểu học

70

A00

 

A01

 

C00

 

D01

 

33

C140201

Giáo dục Mầm non

80

M00

 

 

 

 

 

 

 

34

C140210

Sư phạm Tin học

30

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

35

C140206

Giáo dục Thể chất

30

T00

 

 

 

 

 

 

 

36

C140221

Sư phạm Âm nhạc

25

N00

 

 

 

 

 

 

 

37

C140222

Sư phạm Mỹ thuật

25

H00

 

 

 

 

 

 

 

38

C340301

Kế toán

30

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

39

C340101

Quản trị kinh doanh

30

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

40

C620301

Nuôi trồng Thủy sản

30

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

41

C620105

Chăn nuôi

30

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

42

C620110

Khoa học Cây trồng

30

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

43

C620116

Phát triển Nông thôn

30

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

44

C620112

Bảo vệ thực vật

30

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

45

C540102

Công nghệ Thực phẩm

30

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

46

C420201

Công nghệ Sinh học

30

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

47

C420203

Sinh học ứng dụng

30

A00

 

A01

 

B00

 

 

 

48

C480201

Công nghệ Thông tin

30

A00

 

A01

 

D01

 

 

 

49

C220113

Việt Nam học (VH du lịch)

30

A01

 

C00

 

D01

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(ĐH An Giang)
( bình chọn, / 10 điểm)