Đại học Y dược Hải Phòng tuyển sinh năm 2016.

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y dược Hải Phòng năm 2016

Thứ ba, ngày 26/04/2016, 09:05
Đại học Y dược Hải Phòng đã công bố tiêu chí, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

950

Y đa khoa

D720101

Toán Sinh Hóa

 

Y học dự phòng

D720103

 

Y học cổ truyền

D720201

 

Răng - Hàm - Mặt

D720601

 

Điều dưỡng

D720501

 

Xét nghiệm y học

D720332

 

Dược

D720401

Toán Sinh Hóa

 

Toán Lí Hóa

 

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn Đại học Y dược Hải Phòng năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học Y dược Hải Phòng2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 Y dược Hải Phòng 2015

(Đại học Y dược Hải Phòng)
( bình chọn, / 10 điểm)