Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2016

Thứ hai, ngày 09/05/2016, 14:02
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2016

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN – TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

(MÃ TRƯỜNG: LAH)

Địa chỉ: Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội; Điện thoại: 069 598 219, (04)33686128

Email: daihoctranquoctuan@gmail.com

Thông tin tuyển sinh: 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện kĩ thuật quân sự.

I. Đào tạo đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 30 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

II. Đào tạo đại học, cao đẳng dân sự

- Đại học, cao đẳng ngành Quân sự cơ sở: Tuyển thí sinh nam từ Thừa Thiên - Huế trở ra, phải qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn; thí sinh được cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.

- Đào tạo liên thông ngành Quân sự cơ sở: Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

- Đào tạo đại học ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh: Tuyển sinh trong cả nước

- Tiêu chí phụ và thứ tự ưu tiên của các tiêu chí phụ dùng để xét tuyển (Khi có điểm bằng nhau) thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ như sau:

+ Tiêu chí 1:

    . Các ngành tuyển sinh có tổ hợp môn thi A00 thí sinh nào có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

    . Các ngành tuyển sinh có tổ hợp môn thi C00 và C03 thí sinh nào có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng vẫn còn có nhiều thí sinh bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí phụ như nhau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 10,11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2 trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3 như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường xem xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

635

Chỉ huy tham mưu Lục quân

D860210

Toán, Vật lí, Hóa học

635

Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

 

 

1641

- Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở

D860230

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

390

- Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

C860230

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

430

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Quân sự cơ sở (vừa  làm vừa học)

D860230

Ngữ văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương

197

- Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành Quân sự cơ sở (vừa  làm vừa học)

C860230

Văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương

624

Đào tạo đại học ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

D140208

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(Theo Đại học Trần Quốc Tuấn)
( bình chọn, / 10 điểm)