Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thành Đông năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thành Đông năm 2016

Thứ hai, ngày 09/05/2016, 13:46
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thành Đông năm 2016

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG(*)

(MÃ TRƯỜNG: DDB)

 

Địa chỉ: Số 3 Vũ Công Đán, Tứ Minh, Hải Dương. Điện thoại: 03203 680 186

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

+ Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì (tỷ lệ 20% tổng chỉ tiêu).

+ Tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả học tập và rèn luyện lớp 12 theo đề án tuyển sinh riêng (tỷ lệ 80% tổng chỉ tiêu).

- Các thông tin khác:

+ Website: www.thanhdong.edu.vn

+ Học phí đại học: 800.000đ/tháng

+ Học phí cao đẳng: 700.000đ/tháng

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

890

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

D510103

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Lịch sử

Toán, Vật lí, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Tin học, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Quản trị kinh doanh

D340101

Quản lí đất đai

D850103

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Luật kinh tế

D380107

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 150

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

50

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Tin học, Tiếng Anh

50

Quản lí đất đai

C850103

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

50

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(Đại học Thành Đông)
( bình chọn, / 10 điểm)