Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đồng Tháp năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đồng Tháp năm 2016

Thứ sáu, ngày 29/04/2016, 14:55
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đồng Tháp năm 2016

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP (MÃ TRƯỜNG: SPD)

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3881.518

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

1. Đối với 05 ngành Việt Nam học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lý văn hóa, Công tác xã hội, Nuôi trồng thuỷ sản, trường tuyển sinh theo 2 phương thức:

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT, với môn xét tuyển là: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cho các ngành Việt Nam học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lý văn hoá, Công tác xã hội; Môn Toán, Hoá học, Sinh học cho ngành Nuôi trồng thủy sản

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 do các trường đại học tổ chức theo tổ hợp môn thi được quy định đối với từng ngành

2. Đối với các ngành năng khiếu (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật): Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 do các trường đại học tổ chức đối với các môn văn hóa và kết quả thi môn năng khiếu năm 2016 do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức (sau ngày thi THPT quốc gia).

3. Đối với các ngành khác: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 do các trường đại học tổ chức theo tổ hợp môn thi được quy định đối với từng ngành.

Xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh của Trường ĐH Đồng Tháp trên website www.dthu.edu.vn


 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2850

Quản lí giáo dục

D140114

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Giáo dục Mầm non

D140201

Toán, Văn, NK GDMN

300

Giáo dục Tiểu học

D140202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 280

Giáo dục Chính trị

D140205

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Giáo dục Thể chất

D140206

Toán, Ngữ văn, NK TDTT

Toán, Sinh học, NK TDTT

80

Sư phạm Toán học

D140209

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

80

Sư phạm Tin học

D140210

80

Sư phạm Vật lí

D140211

80

Sư phạm Hóa học

D140212

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

80

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, Hóa học, Sinh học

80

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

80

Sư phạm Lịch sử

D140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

80

Sư phạm Địa lí

D140219

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Địa lí

80

Sư phạm Âm nhạc

D140221

Văn, Thầm âm-tiết tấu, HÁT

40

Sư phạm Mĩ thuật

D140222

Văn, Trang trí, HÌNH HỌA

40

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

80

Việt Nam học (Văn hóa du lịch)

D220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

100

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Quản lý văn hóa

D220342

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Tài chính - Ngân hàng

D340201

100

Kế toán

D340301

150

Khoa học môi trường

D440301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

150

Khoa học máy tính

D480101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

50

Công tác xã hội

D760101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Quản lí đất đai

D850103

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

100 

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

500

Giáo dục Mầm non

C140201

Toán, Ngữ văn, NK GDMN

80

Giáo dục Tiểu học

C140202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 40 

Sư phạm Toán học

C140209

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Sư phạm Vật lí

C140211

40

Sư phạm Hóa học

C140212

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

40

Sư phạm Sinh học

C140213

Toán, Hóa học, Sinh học

40

Sư phạm Ngữ văn

C140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

Sư phạm Lịch sử

C140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

Sư phạm Địa lí

C140219

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Địa lí

40

Tiếng Anh

C220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

50

Tin học ứng dụng

C480202

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(Đại học Đồng Tháp)
( bình chọn, / 10 điểm)