Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đà Lạt năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đà Lạt năm 2016

Thứ sáu, ngày 29/04/2016, 14:48
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đà Lạt năm 2016

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT (MÃ TRƯỜNG: TDL)

Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương TP Đà Lạt Lâm Đồng.

Điện thoại: (063) 3822246.

Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

+ Xét tổng điểm 3 môn theo Khối, không có môn thi chính, không nhân hệ số.

+ Điểm trúng tuyển theo ngành.

+ Số chỗ trong ký túc xá: 1000.

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2600

Toán học

D460101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

140

Sư phạm Toán học

D140209

20

Công nghệ thông tin

D480201

240

Vật lí học

D440102

60

Sư phạm Vật lí

D140211

20

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

D510302

150

Kĩ thuật hạt nhân

D520402

40

Hóa học

D440112

Toán, Vật lí, Hóa học

60

Sư phạm Hóa học

D140212

Toán, Vật lí, Hóa học

20

Sinh học

D420101

Toán, Hóa học, Sinh học

50

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, Hóa học, Sinh học

20

Khoa học môi trường

D440301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

60

Nông học

D620109

Toán, Hóa học, Sinh học

150

Công nghệ sinh học

D420201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

115

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

150

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

60

Luật

D380101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

210

Xã hội học

D310301

30

Văn hóa học

D220340

30

Văn học

D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

100

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

20

Lịch sử

D220310

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

70

Sư phạm Lịch sử

D140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

17

Việt Nam học

D220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

120

Công tác xã hội

D760101

68

Đông phương học

D220213

200

Quốc tế học

D220212

40

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

150

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Công nghệ Sau thu hoạch

C540104

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

40

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

30

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(Đại học Đà Lạt)
( bình chọn, / 10 điểm)