Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị năm 2016

Thứ tư, ngày 11/05/2016, 14:38
Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị năm 2016

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

(MÃ TRƯỜNG:            C32)

Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Thông tin tuyển sinh: 

* Vùng tuyển sinh:

+ Các ngành Sư phạm: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Trị.

+ Các ngành ngoài Sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước.

* Phương thức tuyển sinh:

Trường tiến hành xét tuyển theo hai phương thức như sau:

Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.

Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông:

+ Đã tốt nghiệp THPT.

+ Điểm trung bình các môn tương ứng tổ hợp các môn xét tuyển theo từng ngành trong 5 học kỳ của các lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12.

Thi các môn năng khiếu:

Thí sinh dự tuyển vào các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mĩ thuật phải nộp hồ sơ để dự thi các môn sau:

+ Ngành Giáo dục Mầm non thi môn Đọc diễn cảm và Hát (Các môn Văn và Toán được xét theo phương thức 1 hoặc phương thức 2);

+ Ngành SP Âm nhạc thi hai môn: Thẩm âm-tiết tấu, Hát (Môn Văn và Toán được xét theo phương thức 1 hoặc phương thức 2);

+ Ngành SP Mĩ thuật thi hai môn Hình họa, Trang trí  (Môn Văn và Toán được xét theo phương thức 1 hoặc phương thức 2).

Hồ sơ đăng ký dự thi Năng khiếu (ĐKDTNK) gồm:

• 01 túi hồ sơ kích thước 20cmx30cm, có dán Phiếu ĐKDTNK ở mặt trước và 01 Phiếu ĐKDTNK (để trong bì hồ sơ)

• 02 ảnh 4x6 kiểu chứng minh thư, mới chụp chưa quá 6 tháng (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày, tháng năm sinh)

• 02 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ người nhận (trường sẽ dùng bì thư này để gửi Phiếu báo dự thi và kết quả thi cho thí sinh)

Thời gian nhận hồ sơ ĐKDTNK:

+ Đợt 1: Từ ngày 04/4/2016 đến ngày 22/7/2016.

+ Đợt 2: Từ ngày 28/7/2016 đến ngày 23/8/2016.(Nếu còn chỉ tiêu)

Nơi nhận hồ sơ ĐKDTNK:

Phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị;

Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

Điện thoại: 053.3584741, 053.3580406, 053.3523469.

Thời gian thi các môn năng khiếu:

 + Đợt 1: Ngày 26, 27 tháng 7 năm 2016.

 + Đợt 2: Ngày 25, 26 tháng 8 năm 2016 (Nếu còn chỉ tiêu).

Tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành theo từng phương thức:

+ Các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán: Xét theo phương thức 1: 50%; Xét theo phương thức 2: 50%.

+ Các ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lí, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lí, Sư phạm Tiếng Anh: Xét theo phương thức 1: 30%; Xét theo phương thức 2: 70%.

+ Các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, Tin học ứng dụng, Kế toán, Việt Nam học, Khoa học thư viện, Quản trị văn phòng: Xét theo phương thức 1: 25%; Xét theo phương thức 2: 75%.

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

515

Giáo dục Mầm non

C140201

 Toán, Ngữ văn, Đọc diễn cảm và Hát

60

Giáo dục Tiểu học

C140202

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 Toán, Ngữ văn, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Ngữ văn, Địa lí

50

Sư phạm Toán

C140209

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Sư phạm Tin học

C140210

15

Sư phạm Vật lí

C140211

Vật lí, Toán, Tiếng Anh

Vật lí, Hóa học, Toán

Vật lí, Sinh học, Toán

Vật lí, Ngữ văn, Anh

15

Sư phạm Hóa học

C140212

Hóa học, Toán, Tiếng Anh

Hóa học, Vật lí, Toán

Hóa học, Sinh học, Toán

Hóa học, Sinh học, Ngữ văn

15

Sư phạm Sinh học

C140213

Sinh học, Hóa học, Toán

Sinh học, Hóa học, Ngữ văn

Sinh học, Toán, Tiếng Anh

Sinh học, Vật lí, Toán

15

Sư phạm Ngữ văn

C140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Sư phạm Lịch sử

C140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Lịch sử, Toán, Ngữ văn

Lịch Sử, Tiếng Anh, Ngữ văn

Lịch sử, Địa lí, Toán

18

Sư phạm Địa lí

C140219

Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn

Địa lí, Toán, Ngữ văn

Địa lí, Tiếng Anh, Ngữ văn

Địa lí, Lịch sử, Toán

17

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn

Tiếng Anh, Toán, Vật lí

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử

Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

30

Sư phạm Âm nhạc

C140221

Thẩm âm – Tiết tấu, Hát, Ngữ văn

Thẩm âm – Tiết tấu, Hát, Toán

10

Sư phạm Mĩ thuật

C140222

Hình họa, Trang trí, Ngữ văn

Hình họa, Trang trí, Toán

10

Tin học ứng dụng

C480202

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

40

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Việt Nam học

C220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí

Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán

40

Khoa học thư viện

C320202

40

Quản trị văn phòng

C340406

40

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(Theo Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị)
( bình chọn, / 10 điểm)