Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa năm 2016

Thứ năm, ngày 28/04/2016, 14:53
Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa năm 2016

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ

(MÃ TRƯỜNG: CCP)

Địa chỉ: Phường 8, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057.3838241; 057.3822693

Thông tin tuyển sinh: 

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (cụm thi do trường Đại học chủ trì).

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông;

+ Tốt nghiệp THPT/THBT và tương đương;

+  Xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt từ khá trở lên;

+ Điểm trung bình 2 học kỳ năm lớp 12 của tổ hợp môn dự xét tuyển theo khối thi từ 5,5 trở lên.

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

1300 

Thiết kế đồ họa

C210403

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Quản trị kinh doanh

C340101

50

Tài chính - Ngân hàng

C340201

40

Kế toán

C340301

100

Công nghệ sinh học

C420201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

40

Truyền thông và mạng máy tính

C480102

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Tin học ứng dụng

C480202

40

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

180

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

40

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

C510206

40

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

180

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

50

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

40

Công nghệ kỹ thuật hóa học

C510401

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

120

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Công nghệ kỹ thuật địa chất

C515901

40

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

C515902

40

Công nghệ thực phẩm

C540102

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

80

Quản lý đất đai

C850103

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Công nghệ chế tạo máy

C510202

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

 Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa)
( bình chọn, / 10 điểm)